Chování politických stran

Dogmatismus, agrese, zdůrazňování ideálů a zmiňování smrti a krve: to vše působí posiluje naši iracionální víru. Uskupení, které se vyjadřuje demagogicky, tak činí, aby zvýšilo víru u svých příznivců. Jejich iracionalita působí zpětně na uskupení, které se bude chovat ve shodě s očekáváním a skupinovým myšlením svých věrných. Iracionalita ve vyjadřování dané církve, strany či spolku tak vede k iracionalitě v chování jejich stoupenců

Chování politické stran, u kterých analýza odhalila vysokou skupinovou iracionalitu (nejhůře dopadla již zaniklá Národní strana, velmi špatně Suverenita Jany Bobošíkové (tehdejší název), následovala KSČM a ODS) se vyznačují několika důležitými znaky (podrobnosti, grafy a analýzu skupinové iracionality v proslovech českých předsedů vlády naleznete v knize Skrytá autorita: iracionalita a dav v člověku):

  • mají tvrdší jádro věrných voličů,

  • nerady pouštějí na důležitá místa kandidátek nestraníky,

  • ženy v nich mají menší šanci na post předsedkyně či místopředsedkyně a také nebývají nominovány při senátních volbách,

  • při volbách do Evropského parlamentu nerady zařazují na kadidátní listiny cizince,

  • existuje zde diskriminace podle věku,

  • předseda strany má mnohem větší šanci udržet si post po dlouhou dobu (skupinová iracionalita vede k větší loajalitě vůči vůdci),

  • mají sklon k puritánství (odmítání sexuální výchovy ve školách, registrovaného partnerství, adopcí homosexuály a reklamy se sexuálním podtextem),

  • trpí nedůvěrou k meziskupinové spolupráci (vyhraňují se vůči členství v mezinárodních organizacích, globalizaci a mezinárodní spolupráci).

Od stran s vyšší iracionalitou lze spíše očekávat jednání ve stylu "účel světí prostředky", protože věří, že v boji za vyšší ideály je nutno nějaký ten faul přehlédnout. Smutným důkazem jsou zločiny dvou extremistických stran: sovětské komunistické a německé nacionálně socialistické ve dvacátém století. Jemnějším dokladem je pokus, který provedl v srpnu a září 2009 deník Mladá fronta Dnes: hlavním politickým stranám byl nabídnut úplatek za slib, že ve sněmovně podpoří nepřijetí nového zákona o loterijních společnostech. Protože tento experiment byl proveden nedávno, použijeme hodnoty iracionality z roku 2010. Strana s nejmenší iracionalitou (SZ), z těch, které byly osloveny, odmítla rovnou, další strany (ČSSD, ODS, KDU-ČSL) o něco později. Dva poslanci ze strany s nejvyšší iracionalitou z oslovených (KSČM) byli ochotni úplatek převzít, stejně jako poslanec nové strany TOP 09, jejíž hodnota iracionality byla z oslovených stran třetí nejvyšší. Poslanci za KSČM zde také prozradili, že jejich strana má mechanismus, jak obejít nutnost zveřejnit jméno dárce a velikost částky. I když výsledky pokusu nesouhlasí dokonale s vypočtenými hodnotami jazykové analýzy (TOP 09 dopadla v pokusu hůře než ODS), je zde zřejmý vztah. Pozor, netvrdím, že členové jedné strany jsou sami o sobě méně poctiví než členové jiné strany. Uskupení s vysokou iracionalitou jsou ale schopna jít v boji za své ideály mnohem dál, i za hranici zákona.


Počítadlo.cz
[CNW:Counter]