Seznam vyhledávaných výrazů

Výrazy použité k analýze textů a proslovů

Vyhledávané české výrazy:

1. Výroba nepřítele, agresivita
agitátor, agresivita, agresivní, alarmující, alibismus, alibistický, amorální, amorálnost, arogance, arogantní, arogantnost, asociální, báchorka, balamutit, barbarský, běsnění, bezbřehý, bezduchý, bezdůvodný, bezhlavý, bezcharakterní, bezohledný, bezostyšný, bezstarostný, beztrestně, bezuzdný, bezzubý, bizarní, blábol, blábolení, blábolivý, blázen, blázni, bláznivý, blbeček, blbnutí, blbost, blbý, blekotat, blouznění, blouznící, blouznivý, blud, bohapustý, bohorovný, bordel, brojit, brutální, bubák, bujení, bujet, bující, buzerace, cpát, cynický, danajský, ďábel, ďábelský, darebák, darebácký, debilita, dehonestovat, demagog, demagogický, demagogie, demokratura, děs, destruktivní, dezinformační, diktát, diktování, diktovat, diletant, diletantismus, diletantský, dogmatický,drakonický, drzost, drzý, důvěřivý, egoismus, egoista, egoistický, elitář, elitářský, emotivní, establishment, eurohujer, eurohujerství, faleš, falešný, fáma, fanatický, fanatik, fanatismus, fantasmagorický, fantasmagorie, farizejský, farizejství, fiasko, finta, fízl, fízlování, floskule, fraška,hamižník, hamižnost, hamižný, handl, hanebný, hanlivý, hanba, handrkování, handrkovat, haštěřivost, haštěřivý, hazardérský, hlásat, hloupost, hloupý, hlupák, hnus, hnusný, hokynářský, honba, horečný, horlení, horlivý, hrabivý, hrbit se, hrůza, hrůznost, hrůzný, hrůzostrašný, hřešit, hřímat, hříšný, hujer, humbuk, hyena, hysterický, hysterie, chabý, chamtivost, chamtivý, chaotický, chlípný, chorobný, choromyslný, chorý, choutky, chrlit, chrochtající, chtivý, chytračení, chytračící, chytrák, chytrolín, idiot, idiotský, ignorace, ignorance, ignorant, iluzorní, impotence, impotent, impotentní, infantilní, jednostranný, jurodivost, jurodivý, kasta, kecy, kejkle, klientelistický, klika, kmotr, kolaborant, kolaborující, komický, komplot, korupčník, korýtko, koryto, krátkozraký, krypto-, křečovitý, křičet, ksicht, kšeft, kšeftování, kšeftovat, kšeftující, kupčení, lajdácký, lavírovat, laxní, lež, lhaní, lhát, licitovat, licoměrný, liknavost, liknavý, likvidační, líný, lobby, lobbyista, lobbyistický, lokaj, lstivý, lump, lůza, lživý, mafiánský, mafie, magor, machinace, malér, mamon, maniak, mánie, manipulace, manipulativní, manipulátor, manipulátorství, manipulovaný, manipulovat, manýry, marasmus, maskovat, mantra, militantní, militaristický, mluvka, mocipán, móda, modla, módní, moloch, mrzký, msta, mýtus, naběhl, nácek, náckovský, nadutost, nafoukaný, nahořklý, naivní, namyšlenost, namyšlený, nárokovat si, našeptávač, naštvaný, nátlak, nátlakový, navýsost, neblahý, neduživý, nefér, nehoráznost, nehorázný, nechutný, nechvalný, nejapný, nekalý, nekompetentní, nekompetentnost, nelibost, nelítostný, nemorální, nemorálnost, nemravnost, nemravný, nenasytný, nenávidět, nenávist, nenávistný, neodůvodnitelný, neomalený, nepoctivý, nepokrytě, nepoučit se, nepoučitelný, nepravost, nepravý, nepřátelský, nepříčetný, nepřirozený, nepřítel, nervózní, neschopný, neslavný, neslýchaný,neschopnost, nestoudný, nestydatý, nestydět se, neštítící se, neštítit se, neúnosný, neúprosný, newspeak, ničící, nohsled, nonsens, obehraný, obelhat, obezlička, oblbnout, obludný, obskurní, očerňovaný, očerňovat, odplivnout, odporný, odpudivý, odsouzeníhodný, ohánět se, ohrožovat, ohrožující, okleštit, okrádání, okrádat,okřikovat, omílaný, opájet se,opovrženíhodný, osočení, osočit, ostentativní, ostudný, otřepaný, otřesný,pachuť, paktovat, pakovat, papaláš, papouškovat, papouškující, paranoidní, parazit, parazitický,parazitovat, paskvil, patetický, patolízal, patolízalský, patolízalství, patologický, perverzní, pikle, pitomost, pitomý, pletichářský, pletichy, plivnout, plíživý, plytkost, plytký, poblouzněný, pod maskou, pod pláštíkem, pod rouškou, podivný, podkopávající, podkopávat, podlý, podpásovka, podpásový, podsouvat, podšitá, podvodník, pohrdání, pohrdat, pohrdavý, pohrobek, pochybný, pokleslý, pokoutně, pokrytec, pokrytecký, pokrytectví, pokřik, pokřikovat, politizace, politizovat, polopravda, polovzdělanec, pomlčet, pomlouvačný, pomluva, pomýlený, poplatný, popletený, poplivat, populismus, populista, populistický, poskok, posluhující, posvátná kráva, pošilhávat, pošlapání, pošlapat, pošlapávání, pošpiněný, poštvat, potají, potměšilý, potrefený, potřeštěný, povrchní, povyk, povykující, povýšenecký, pozlátko, prahnoucí, prachsprostý, praktiky, primitiv, primitivní, proboha, prodejný, profláknutý, proklamace, proklamovat, prolezlý, prolhaný, propaganda, propagandista, propagandistický, propůjčit, propůjčovat, proradný, prospěchář,protěžovaný,protěžovat, protilidový, potlačování, potlačovat, přehnaný, překrucování, překrucovat, přemýlat, přezíravý, přezíravý, přibarvit, přihřát si polívčičku, přihlouplý, přikrášlený, přisluhovač, přitakávající, přitakávač, přitakávat,přitažený, přitroublý, přiživit, přiživující, pseudo-, rádoby-, rdousící, reptat, rozhořčený, rozkrádání, rozkradený, rozmařilost, rozmařilý, rozpínavý, rozpoutat, rozpoutávat, rozvracející, rozzuřený, salónní, samospasitelný, samozvaný, sápat, satan, satanský, sektářský, senzacechtivý, servilita, servilní, shnilý, siláckost, silácký, skandál, skandální, skoncovat, slabošský, slepenec, slepý, slizký, směšný, smrdět, sobecký, spekulace, spekulativní, spiklenci, spiknout se, spiknutí, spílat, splakat, spolčený, sprostý, spunktovaný, spunktovat, stydět se, surový, sveřepost, svévole, svévolný, svině, svinský, svinstvo, svůdce, svůdný, šibal, šíbr, šílenství, šílený, škodolibost, škodolibý, šlendrián, šokující, špeh, špehovat, špiclování, špína, špinavost, špinavý, štítící se, štvavý, takzvaný, taškařice, tendenční, tmář, tmářský, tmářství, trapnost, trapný, trestuhodný, trnem v oku, troufalost, troufalý, tupý, tvrdošíjný, ubohost, ubohý, ubožák, účelovost, účelový, úděsný, uchvatitel, úchylný, uchýlit se, uchylovat se, ukřičet, úlisný, úlitba, umělý, umlčet, úmyslný, unáhlený, úpadkový, uplakaný, urážející, urážení, urážet, urážlivý, urputný, ustrašenec, ustrašený, úšklebek, uštěpačný, uzardění, uzurpovat, v žoldu, vábení, vábnička, vehemence, vehementně, vějička, velkohubost, velkohubý, vemlouvavý, věrolomný, vindra, vnucený, vnucování, vnucovat, vnutit, vrchnost, vsugerovat, vycucaný, vyděrač, vyděračský, vydírání, vydírat, vyfabulovat, vyhandlovaný, vychytralý, vykořisťovat, vykořisťující, výmluva, výmysl, vymývání, výpalné, výplod, vyplodit, vysmát se, výsměch, vysmívat se, vytržený, vytřískání, vytřískat, vzletný, záhuba, zákeřný, zaklínat se, zamaskovat, záminka, zaprodaný, zapšklý, zarytý, zaslepenost, zaslepený, zastrašování, zatočit, zatracování, zášť, záštiplný, zatvrzelý, zaujatý, zavádějící, závidět, zavilý, závistivý, zavrženíhodný, zbabělec, zbabělý, zběsilý, zbloudilý, zcestný, zesměšnit, zesměšňování, zesměšňovat, zfalšovaný, zhoubný, zhovadilý, zhrzenost, zhrzený, zkompromitovaný, zkorumpovaný, zkostnatělý, zkrachovalý, zkreslit, zkreslovat, zlo, zloba, zlobit (se), zlodějina, zlodějna, zlomyslný, zlořád, zlostný, zlovolný, zlý, zmanipulovaný, zmanipulovat, zmatený, zneužitý, zneužívající, zneužívat, zničující, zosnovat, zoufalství, zoufalý,zpackaný, zpolitizovaný, zpolitizovat,zpotvořený, zprofanovaný, zpupný, zrada, zrádce, zrádcovství, zrůdný, zuřivý, zvrácený, zvrhlík, zvrhlost, zvrhlý, zvůle, žlučovitý, žvanící, žvanit, žvást

Výjimka: výraz "umělý" ve výrazu "umělé přerušení těhotenství" (coby terminus technicus)

2. Prodej iluzí, kýčovitost
aktivně, autentický, báječný, bezpečí, blaho, blahobyt, bohatství, bohulibý, celistvost, celospolečenský, celosvětový, cílevědomý, civilizovaný, cudnost, cudný, čestný, dějinný, demokracie, demokratický, důstojnost, důstojný, důvěra, důvěryhodnost, důvěryhodný, elita, elitní, emancipace, emancipační, erudice, erudovaný, fér, férový, fundovaný, geniální, harmonický, hodnota, hodnotný, hodnověrnost, hodnověrný, hrdinství, hrdinný, hrdinský, hrdost, hrdý, humanistický, humanita, humánní, ideál, identita, jedinečnost, jedinečný, jednota, jednotný, jistoty (mn. č.), klid, koncepční, konstruktivní, konstruktivnost, konzistentní, korektní, krásný, kultivovaný, kvalitní, legitimita, legitimní, legitimnost, lid, lidskost, lidský život, lidství, loajalita, loajální, logický, logika, luxusní, mír, mírový, mírumilovný, morálka, morální, mravnost, mravný, nadlidský, nadšení, nadšený, národ, národní zájem (zájmy), nestrannost, nestranný, nezaujatý, nezávislost, nezdolný, nezištný, nezkorumpovatelný, obětavost, obětavý, objektivita, objektivní, objektivnost, oddanost, oddaný, odpor, odvaha, (z)odpovědně, odvážný, opravdový, plnohodnotný, poctivost, poctivý, pokrok, pokrokový, pořádek, poslušnost, poslušný, poznání, pracovitost, pracovitý, pravda, pravdivý, pravdomluvnost, pravdomluvný, právo, pravověrný, pravý, prestiž, prestižní, principy (mn. č.), proaktivně, profesionalita, progresivní, prosperita, prosperovat, prosperující, prospěšný, prozíravý, příkladný, přínosný, příroda, racionalita, racionální, racionálnost, radost, radovat se, relevantní, renomé, renomovaný, respektovaný, rovnoprávnost, rovnoprávný, rovnost, rozmanitost, rozumnost, rozumný, rozvoj, samostatnost, samostatný, sebejistý, sen, seriózní, serióznost, skutečný, skvělý, slušnost, slušný, smír, smysluplný, solidarita, solidární, solidní, soudnost, soudný, soudružnost, soudržnost, sounáležitost, spása, spasení, spořádaný, spravedlivý, spravedlnost, spravedlný, správný, srdnatý, stabilita, stabilní, standard, standardní, statečnost, statečný, suverenita, suverénní, svědomí, svéprávný, světoznámý, svoboda, svobodný, svornost, svorný, svrchovanost, svrchovaný, špičkový, štědrý, tolerance, tolerantní, tradice, úcta, uctivý, ukázkový, unikátní, upřímnost, upřímný, ušlechtilost, ušlechtilý, uvědomělý, uznávaný, úžasný, věcnost, věcný, věhlas, věhlasný, velkorysost, velkorysý, věrnost, věrný, věrohodný, vlast, výdobytek, výkvět, vysněný, výsostný, vyspělý, vznešenost, vznešený, zásadový, záslužný, zázračný, zbožný, zdraví, zkušený, životní prostředí, životní úroveň

Výjimky: vlastní jména (náměstí Svobody, deník Právo), názvy stran a výrazy od nich odvozené (sociálně demokratický), názvy postů a institucí (ministr spravedlnosti, ministerstvo životního prostředí);

3 a) Dogmatismus - dogmatické výrazy
absolutní, absurdita, absurdní, absurdnost, aby už, ani, apriorní, bez ustání, bez výjimky, bezesporný, bezesporu, bezezbytku, bezmezný, bezpochybný, bezpochyby, bezprecedentní, bezprostřední, bezpříkladný, bezvýjimečně, bombastický, buď, buďto, bytostný, cílený, cokoli, cokoliv, čím, čirý, dávno, definitivní, děsivý, diametrální, dočista, dokonalý, donekonečna, dramatický, drastický, drtivý,důrazný, energický, enormní, evidentní, extrémní, fatální, fundamentální, gigantický, hlasitý, hned, horentní, hrozný, intenzivní, jakkoli, jakkoliv, jakýkoli, jakýkoliv, jediný, jednoznačný, kamkoli, kamkoliv, kategorický, každý, kdekdo, kdekoli, kdekoliv, kdepak, kdokoli, kdokoliv, kdykoli, kdykoliv, když už, kompletní, konečný, krajní, kterýkoli, kterýkoliv, kupodivu, markantní, masivní, masívní, mílový, nadevše, nadobro, nahlas, najednou, náležitý, napořád, naprostý, náramný, nárokovat si, natolik, natož, navěky, navždy, navždycky, neakceptovatelný, nedílný, nedopusťme,nedozírný, neexistovat, nehledě,nekompromisní, nekonečný,nelze, nemluvě, nemyslitelný, nenahraditelný, neobyčejný, neoddiskutovatelný, neodpustitelný, neochvějný, neomezený, neotřesitelný, nepochopitelný, nepochybný, nepopiratelný, neporovnatelný, nepřeberný, nepředstavitelný, nepřijatelný, nepřípustný, nesčíslněkrát, nesčíslný, neskonalý, neskutečný, neslučitelný, neslýchaný, nesmět, nesmírný, nesmlouvavý, nesmysl, nesmyslný, nesouměřitelný, nesporný, nesrovnatelný, neudržitelný, neúměrný, neustálý, neuvěřitelný, nevídaný, nevyhnutelný, nezadatelný, nezastupitelný, nezbytný, nezcizitelný, nezměrný, nezpochybnitelný, nezvratný, nic, nijak, nijaký, nikam, nikde, nikdo, nikdy, nikterak, normální, nutit, obrovitý, obrovský, obyčejný, odevšad, odjakživa, odmítám, odmítáme, odpor, odvěký, ohromný, ohromující, okázalý, opačný, otřesný, permanentní, plamenný, pokaždé, pořád, principiální, principielní, propastný, prospěch, prospět, přirozený, přísný, razantní, rázný, rezolutní, rozhodný, rozhodující, samotný, sebe, soustavný, snad, spousta, srdceryvný, stěžejní, stoprocentní, strašný, striktní, teprve, tolik, tolikátý, toliko, tolikrát, totální, touha, toužit, trvalý, tvrdě, typický, úpěnlivý, údiv,úporný, ustavičný, úžas, užasnout, věčný, veškerý, vrchovatý, vskutku, všemožný, všeobecný, všichni, všude, výhradní, výlučný, výslovný, vždy, vždycky, vždyť, záhadný, zářný, zásadní, závratný, zvykat si, zřetelný, žádný, žasnout

3 b) Dogmatismus - dogmatismus snižující výrazy
bezmála, celkem, částečný, častý, četný, diskutabilní, dohoda, dohodnout, dohodnutý, domnělý, eventuální, hojný, chybný, komplexní, komplikovaný, kompromis, kompromisní, kromě, maximální, mimořádný, mírný, myslitelný, na druhou stranu, nadto, nanejvýš, naproti tomu, navíc, nejméně, nejvýše, nemnoho, nemuset, neobvyklý, nepravda, nepravdivý, nepřesný, nepříznivý, nesprávný, nevelký, obecně, obzvlášť, obzvláště, ojedinělý, oproti, patrný, problematický, převážný, převažovat, převažující, přijatelný, příležitostný, případný, rozdílný, různý, složitý, smět, sotva, sporný, stěží, úměrný, zahrnovat, zahrnující, zahrnutý, zbylý, zhruba, zjevný, zmírnění, zmírnit, zmírňování, zmírňovat, zpravidla, zřejmý, zřídka, zřídkavý

4. Zaštiťování se kolektivem
my (1. pád), oni (1. pád)

5. Ideologické myšlení
slova končící na -ismus, -ista, -istka výjimky: slova neoznačující ideologie, ale činnosti a profese (terorista, traktorista) nebo neideologické postoje (optimista); slova označující ideologii shodnou s ideologií daného uskupení (u komunistických článků nejsou vyhledávána slova komunismus a komunista, u feministických článků feminismus a feministka, v případě Liberálního institutu liberalismus, kapitalismus, kapitalista apod.)

6. Zaujatost bojem, krví, smrtí
1. skupina: atak, atakovat, atakující, boj, bojovat, bojovnice, bojovník, bojovný, bojující, neatakovat, nebojovat, neútočící, neútočit,útočící, útočit, útok, vybojovat, zastrašení, zastrašit, zastrašování, zastrašovat, zaútočit

2. skupina: katastrofa, katastrofální, krev, krvavý, krveprolití, mrtvý, násilí, násilný, pláč, slza, smrt, smrtelný, smrtící, smrtonosný, strach, trpět, umírající, umírání, umírat, umřít, vyděsit, vyděšený, vymírající, vymírání, vymírat, vymřít, vystrašený, vystrašit, záhuba, zahubit, zděšení,zločin Pozn.: do výpočtů byla zahrnuta slova z obou skupin. Bylo by možné rozdělit je do dvou různých kategorií, i pak by ale s ostatními kategoriemi vyšly významné (i když o trochu nižší) korelace.

7. Používání symbolů
gesto, heslo, hymna, motto, odznak, prapor, přísaha, slavení, slavnost, slavnostní, symbol, symbolický, symbolika, ve jménu, vlajka

Poznámka ke kategoriím 1, 2, 3, 6, 7: vedle přídavných jmen byla vyhledávána i příslovce se stejným základem (např. lživý - lživě, čestný - čestně)

Použitý vzorec:
Koeficient iracionality = (V1 + V2 + V3a - V3b + V4 + V5 + V6 + V7)/celkový počet slov

V1...... výrazy kategorie 1 (výroba nepřítele, agresivita)
V2...... výrazy kategorie 2 (prodej iluzí, kýčovitost)
atd.


Počítadlo.cz
[CNW:Counter]