Skupinová iracionalita

"K víťazstvu zla stačí, keď slušní ľudia neurobia nič," znie slávny výrok Edmunta Burkeho. Každého z nás núti, aspoň na sekundu sa zamyslieť, ako sa dá v dnešnej dobe zabrániť šíreniu zla. Obvykle vynecháme základnú otázku:" Ako zlo rozpoznať?" Proti zlu bojovali križiaci, keď sa vydali oslobodiť Svätý hrob a proti zlu bojovali moslimovia, ktorí sa im postavili. Proti zlu bojovala Svätá inkvizícia, zdivení jakobíni počas francúzskej revolúcie a ruskí boľševici, keď drvili zvyšky bielogvardejcov. Obrovské obete v boji proti "zlu" priniesli nemeckí nacisti.

Je možné, že predchádzajúce vety nevyvolali pochybnosť v žiadnom z čitateľov. My ľudia máme tendenciu bystro vnímať argumenty podporujúce náš svetonázor zatiaľ čo opačné argumenty prehliadame. Niet divu, že nakoniec máme pocit, že náš svetonázor (= presvedčenie = viera) úplne zodpovedá realite. A často nás hnevá, že iní ľudia šíria odlišný svetonázor odlišný sú o ňom rovnako skalopevne presvedčení ako my.

Korene tohto paradoxu sa nachádzajú v skupinovom správaní. Skupina ľudí so spoločným cieľom má tendenciu "usmerňovať" svojich členov, ak sa ti odváža ventilovať nekonformný názory. Ak ste ateista, skúste v prítomnosti ďalších ateistov vysloviť obavu z posmrtného trestu, ak ste stúpenec pravice, skúste pochváliť medzi ďalšími pravičiarov socialistického politika, ak ste kresťan, vyslovte pochybnosť o nepoškvrnenom počatí, ak ste volič ľavice, skúste odporučiť zníženie daní bohatým. Pravdepodobne sa do takého experimentovania nikomu ani nebude chcieť. Skúste si takú situáciu aspon predstaviť a zrejme zistíte, že aj tu funguje akýsi vnútorný blok. Ten nám bráni vyslovovať "svätokrádežné" myšlienky a rúcať jednotu našej skupiny.

Je možné skupinovú iracionalitu odhaliť a prípadne určiť jej intenzitu? Áno - obzvlášť iracionálne skupiny, bez ohľadu na to v čo jej členovia veria, či proti čomu bojujú, majú väčší sklon k demagógii. Odhalí to spôsob, akým komunikujú. Čím iracionálnejšie postoje zastávajú, tým agresívnejšie sa bráni konfrontácii s realitou. Členmi takýchto skupín sú obvykle osoby trpiace pocitom nízkej sebaúcty. Zo všetkých síl sa snažia tento pocit vykompenzovať. Lipnú na svojej skupine a silne perzekuujú iných členov skupiny za vyjadrenie nesúhlasu s názorom ostatných. Čím zakomplexovanejší sú členovia skupiny, tým agresívnejšie sa prejavujú. Ďalej sa viac upínajú k symbolom, uctievajú vodcu či dávneho zakladateľa a vrúcnejšie upierajú zrak k "vyšším" ideálom. V ich reči a písanom texte sa vyskytujú slová spadajúce do nasledujúcich siedmich kategórií:

1. Agresivita: Členovia iracionálne skupiny majú sklon vyhraňovat sa voči okoliu. Sú vynaliezaví pri vymýšľaní hanlivých nálepiek.

2. Predaj ilúzií: Časté zdôrazňovanie hodnôt, ku ktorým skupina vzhliada. Čím nejasnejšie sú hodnoty definované, tým lepšie.

3. Dogmatizmus: Čiernobiele videnie sveta sa odráža v použitom jazyku. Všetko je "absolútne", "úplné" či "nespochybniteľné".

4. Zaštiťování sa kolektívom: Každá ideológia je kolektívna. Čím iracionálnější skupina, tým skôr slúži svojim členom ako zdroj sebaúcty. V skupine sa každý cíti oveľa silnejší, preto často cítime slovko "my". 5. Ideologičnosť: Údajné nepriateľov treba označkovať. Preto sú časté výrazy končiace na -izmus a -ista.

6. Používanie slov ako krv, smrť, boj: Fanatik nežije, fanatik neustále bojuje. To sa odráža v jeho reči.

7. Odkazy na symboly: Člen iracionálne skupiny nežije v reálnom svete. Svoj ideologický svet buduje prostredníctvom symbolov ako je vlajka, znak atď.

Pre každú kategóriu som zostavil zoznam vyhľadávaných výrazov. Ten obsahuje viac ako tisíc slov a slovných spojení. Vďaka tomu pridanie alebo ubratie niekoľkých výrazov nemá veľký vplyv na konečné výsledky analýzy.

Výsledný koeficient sa spočítá sčítaním výrazov v daných kategóriách (iba dogmatizmus znižujúci výrazy sa odečítajú) a ich vydelením celkovým počtom slov v texte.

Analýza textov politických strán, cirkví a občianskych spolkov ukázala, že medzi jednotlivými kategóriami existuje úzky vzťah. Čím viac nájdeme v textoch niektorého zoskupenia agresívnych výrazov, tým v nich môžeme očakávať výrazov zo zostávajúcich šiestich kategórií. Výskyt výrazov je nezávislý od ideológie. Aj radikálna časť vyznávačov individualizmu sa zaštíťuje kolektívom, zatiaľ čo najhorlivejší hlásatelia lásky sa uchyľujú k agresivite.

Počítadlo.cz
[CNW:Counter]