Skupinová iracionalita

Zde jsou výsledky analýz zpracované do grafů a tabulek. Použil jsem texty nacházející se na webech daných politických stran, církví a spolků, přičemž jsem vybíral pouze texty polemické (tedy texty něco kritizující či na kritiku odpovídající). První graf je založen na textech publikovaných do konce 2007, kdy jsem na metodu analýz vytvářel. Nemyslím, že by se vypočtené hodnoty od roku 2007 příliš změnily. Jak je patrné z níže přiloženého grafu z roku 2010, výsledky jsou dlouhodobě stabilní.

Česká uskupení, 2007

Irac_2007Výsledky analýzy textů

Uskupení AgresivitaProdej iluzí Dogmatismus Zaštiťování se kolektivem (x 10) Ideologické myšlení Výrazy boj, krev Zaujetí symboly (x 10)
Děti Země 23 74 66,5% 13 1 9 2
Greenpeace ČR 29 81 66,7% 4 1 16 2
Strana zelených 30 98 69,0% 30 7 9 1
feminismus.cz 44 94 71,9% 8 8 14 6
Sysifos 58 85 72,9% 19 9 10 2
ČSSD 51 90 77,4% 20 3 18 3
SNK-ED 44 102 74,1% 8 10 14 7
Liberální institut 50 114 71,8% 18 14 18 3
ODS 47 111 76,4% 22 13 18 3
KDU-ČSL 51 117 74,1% 34 13 22 7
KSČM 69 123 77,4% 28 11 22 4
Katolický týdeník 55 125 76,6% 66 7 33 9
Centrum pro ekonomiku a politiku 56 142 77,4% 22 28 25 4
Apoštolská církev 72 151 79,9% 60 10 26 6
Radio Vaticana ČR 75 140 80,1% 17 23 44 7
Čs. anarchistická federace 76 127 81,9% 71 78 55 8
Národní strana 91 150 82,4% 137 47 42 7Podrobnosti:

Uskupení Počet slov Zdroj Období Koeficient iracionality
Děti Země 31 580 www.detizeme.cz 3.12.2005-31.12.2007 212
Greenpeace ČR 33 969 www.greenpeace.org/czech 16.1.2006-31.12.2007 216
Strana zelených 43 715 www.zeleni.cz 1.2.2006-31.12.2007 246
feminismus.cz 23 736 www.feminismus.cz 14.2.2001-31.12.2007 298
Sysifos 36 965 www.sysifos.cz 1.8.2006-31.12.2007 309
ČSSD 40 669 www.cssd.cz 21.8.2007-31.12.2007 335
SNK-ED 32 789 www.snked.cz 19.5.2004-31.12.2007 336
Liberální institut 39 755 www.libinst.cz 3.1.2006-31.12.2007 368
ODS 45 023 www.ods.cz 2.8.2006-31.12.2007 368
KDU-ČSL 32 641 www.kdu.cz 1.2.2004-31.12.2007 373
KSČM 42 198 www.kscm.cz 23.8.2007-31.12.2007 413
Katolický týdeník 40 624 www.katyd.cz 1.4.2004-31.12.2007 416
Centrum pro ekonomiku a politiku 37 083 www.cepin.cz 25.8.2005-31.12.2007 447
Apoštolská církev 29 873 www.apostolskacirkev.cz 10.9.2003-31.12.2007 481
Radio Vaticana ČR 35 962 www.radiovaticana.cz 28.5.2005-31.12.2007 509
Čs. anarchistická federace 31 034 www.csaf.cz 28.12.2005-31.12.2007 587
Národní strana 32 854 www.narodni-strana.cz 1.1.2006-31.12.2007 591

Pozn.: u Strany zelených a SND-ED byly kvůli nedostatku textů na hlavním webu použity také články z internetových stránek regionálních organizací


České politické strany, 2010

Irac_2010Uskupení AgresivitaProdej iluzí Dogmatismus Zaštiťování se kolektivem (x 10) Ideologické myšlení Výrazy boj, krev Zaujetí symboly (x 10)
Věci veřejné 37 61 73,8% 41 3 5 1
Strana zelených 36 82 76,2% 11 8 10 2
KDU-ČSL 43 66 72,6% 18 7 17 4
ČSSD 53 77 71,2% 17 5 17 2
TOP 09 46 83 75,7% 34 6 11 2
ODS 47 117 76,2% 34 16 19 5
KSČM 65 114 75,8% 32 15 19 4
Suverenita 58 147 82,6% 45 19 12 2Podrobnosti:

Strana Počet slov Zdroj Období Koeficient iracionality
Věci veřejné 16 880 www.veciverejne.cz 14.4.2010-14.9.2010 252
Strana zelených 27 750 www.zeleni.cz dtto 265
KDU-ČSL 10 892 www.kdu.cz dtto 268
ČSSD 35 456 www.cssd.cz dtto 285
TOP 09 17 444 www.top09.cz dtto 316
ODS 20 311 www.ods.cz dtto 389
KSČM 31 468 www.kscm.cz dtto 398
Suverenita 15 605 www.suverenita.cz dtto 502

Pozn.: u Strany zelených byly kvůli nedostatku textů na hlavním webu použity také články z internetových stránek regionálních organizací

Každý si v grafech jistě najde hodnoty, s nimiž bude souhlasit, i ty, které sotva přijme. Mě osobně nejvíce zarazil přízmivý výsledek Věcí veřejných. Vzhledem k faktu, že bývalý předseda strany (již vyloučený) byl obviňován z extremistických názorů a to samé platí pro L. Bátoru, protěžovaného ministrem za VV. Dalo by se očekávat, že takováto strana dosáhne spíše vysokého skóre skupinové iracionality. Domnívám se, že odpověď leží v ideologické nevyhraněnosti VV. Strana přijala za členy lidi různých, i zcela rozdílných názorů. To je důvod, proč přinejmenším v textech na svům webu působí jako prosta jakékoli ideologie.Zahraniční uskupení, 2008

Irac_2008

Povšimněte si vysoké hodnoty u Buddhist Channel. Jedná se o televizní kanál nabízející vedle zpravodajství kulturní a náboženské pořady ze světa buddhismu. Buddhismus bývá spojován s meditacemi, vyrovnaností a učením o nenásilí. Jak je možné, že Buddhist Channel dopadl jako druhý nejhorší?

Kanál vysílá ze Srí Lanky, takže narozdíl od všech ostatních zkoumaných uskupení nemá anglo-americké zázemí. Analyzované texty pocházejí z doby, kdy na Srí Lance zuřila válka mezi tamilskými hinduisty a sinhálskými buddhisty. Válce byla věnována řada článků na webu Buddhist Channel. Neutěšená politická situace se odrazila ve zvýšené iracionalitě publikovaných článků.


Zdroj: Petrák, M., Skrytá autorita: iracionalita a dav v člověku, Dybbuk, 2011.

Počítadlo.cz
[CNW:Counter]